Päiväraha

Päiväraha korvaa palkansaajan työmatkalla kohtuullisesti lisääntyneitä kuluja, kuten ruokailu- ja muita elinkustannuksia. Päivärahaa maksetaan, kun työmatka on yli 15 kilometriä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta. Tässä katsotaan, kummasta paikasta matka on tehty. Päivärahaan ei sisälly matkustamisesta eikä majoittumisesta aiheutuvia kustannuksia. Päiväraha maksetaan matkavuorokausittain, mikä tarkoittaa 24h matkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden loppumisesta.

 

Kokopäiväraha 2011

Kokopäivärahaa maksetaan yli 10h kestävältä työmatkalta. Vuonna 2011 se on 34 euroa (vuonna 2010 summa oli 36 euroa).

 

Osapäiväraha 2011

Osapäiväraha vuonna 2011 on 16 euroa. Osapäivärahaa maksetaan yli 6h kestävältä työmatkalta.

 

Ulkomaanpäiväraha

Ulkomaille tehtävistä työmatkoista maksetaan ulkomaanpäivärahaa, joka on pääsääntöisesti korkeampaa kuin kotimaan päiväraha. Ulkomaanpäiväraha riippuu maasta johon matkustetaan. Tarkemmat tiedot löytyvät tältä verohallinnon sivulta.

 

Ateriakorvaus

Ateriakorvausta maksetaan, kun palkansaaja ei saa päivärahaa, mutta ei pysty työn vuoksi aterioimaan normaalilla ruokailupaikallaan. Ateriakorvaus vuonna 2011 on 8,5 euroa (2010 summa oli 9 euroa). Jos tällaisia ruokailuja on kaksi, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 18 euroa. Jos matkustaja saa jonakin matkavuorokautena ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet. Kun kyseessä on kokopäiväraha, tarkoitetaan ilmaisella ruoalla kahta ja osapäivärahan tapauksessa yhtä ilmaista ateriaa.

 

Matkustamiskustannusten korvaus

Päivärahan lisäksi voidaan korvata matkustamiskustannuksia, kuten matka-, paikka- ja makuupaikkalippuja sekä muita niihin verrattavia välttämättömiä työmatkan kustannuksia. Matkustamiskustannusten korvaus maksaa myös työvälineiden ja muiden välttämättömien esineiden kuljetuksen.

 

Majoittumiskorvaus

Päivärahan lisäksi voidaan maksaa majoittumiskorvausta. Sen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

 

Yömatkaraha

Yömatkarahaa voidaan maksaa, jos päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä vuonna 2011 on 10,00 euroa.