Matkakorvaus

Matkakorvaus korvaa ylimääräisiä työmatkasta palkansaajalle koituneita matkakustannuksia. Matkakorvauksen maksaa työnantaja. Matkakorvaus riippuu työsopimuksesta, mutta yleensä se kattaa mm. matkustamiskustannukset (esim. lento- tai junaliput), päivärahan, ateriakorvauksen, majoittumis- tai hotellikorvauksen, yömatkarahan sekä oppikurssien ajalta kurssipäivärahan. Lisäksi voidaan maksaa eräitä erilliskorvauksia.

 

Matkustamiskustannusten korvaus

Päivärahan lisäksi voidaan korvata matkustamiskustannuksia, kuten matka-, paikka- ja makuupaikkalippuja sekä muita niihin verrattavia välttämättömiä työmatkan kustannuksia. Matkustamiskustannusten korvaus maksaa myös työvälineiden ja muiden välttämättömien esineiden kuljetuksen.

 

Päiväraha

Päiväraha korvaa palkansaajan työmatkalla lisääntyneitä kuluja. Sen tarkoituksena on kattaa työmatkalla lisääntyneitä ruoka- ja muita elinkustannuksia. Verohalituksen sivuilta löytyy lisää tietoa päivärahasta ja muista verovapaista matkakustannuksista.

 

Ateriakorvaus

Ateriakorvausta maksetaan, kun palkansaaja ei saa päivärahaa, mutta ei pysty työn vuoksi aterioimaan normaalilla ruokailupaikallaan. Ateriakorvaus vuonna 2011 on 8,5 euroa (vuonna 2010 summa oli 9 euroa). Jos tällaisia ruokailuja on kaksi, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 17 euroa (18 euroa vuonna 2010).

 

Majoittumiskorvaus

Päivärahan lisäksi voidaan maksaa majoittumiskorvausta. Sen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

 

Yömatkaraha

Yömatkarahaa voidaan maksaa, jos päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä vuonna 2011 on 10,00 euroa.